Nov 14, 2007

သဘာဝသယံဇာတ ဆိုသည္မွာဦးအုန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျငိမ္း)
သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

သဘာဝသယံဇာတ (Natural Resources) ဆုိတာ လူေတြက မကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ ဝတၳဳပစၥည္ေတြ၊ သံုးမကုန္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ပေဒသာပင္က ဆြတ္ခူးလုိ႔ရသလုိ သံုးမကုန္တဲ့ ပစၥည္းေတြလုိ႔ လြဲမွားစြာ