Nov 2, 2015

အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို ဖန္တီးျခင္း

ေသြး(စစ္ကိုင္း)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အစိုးရေရာ၊ ပုဂၢလိကေတြကပါ ကမၻာႀကီးရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္သလို နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဂ်ပန္မွာရွိေနပါၿပီ။  ဥပမာအားျဖင့္ Goolge,  Amazon  တို႔ပါ။ဆန္ဟုိေဆးျမိဳ႕ The Tech Museum of Innovation အမည္ရိွ နည္းပညာျပတုိက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ လွ်ပ္စစ္ကား
 (ဓာတ္ပံု - မိုးမခ


 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံက ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈကို ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သေဘာတူထားပါတယ္။
          နည္းပညာတိုးတက္လာမႈနဲ႔အတူ ကမၻာႀကီးရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ အေရးႀကီးလာပါၿပီ။  နည္းပညာဟာ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ဇီဝမ်ိဳးကြဲေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္တဲ့ နည္းပညာျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။  စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလ ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္တာ၊ အေျမာက္အျမား စုပံုတာေတြက အခုအခါ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရပါတယ္။  ကမၻာႀကီးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲကိုသာမက တျခားျပႆနာေတြကိုပါ ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ဂ်ပန္က နည္းလမ္းေတြရွာေဖြ ေနပါတယ္။

Mottainai  စိတ္ဓာတ္
          ဂ်ပန္ျပည္သူေတြဟာ ေရွးဦးမဆြကတည္းက ႐ိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း လူသားေတြဟာ သဘာဝက ဖန္တီးေပးတဲ့အရာေတြနဲ႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္သဟဇာတ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။  Edo ေခတ္ကာလ (၁၆ဝ၃- ၁၈၆၇) ကစၿပီး အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းကေန ကီမိုႏိုအထည္အထိ ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။  ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုမွ အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့မွ မီး႐ိႈ႕ပစ္တာ ပါ။  မီး႐ိႈ႕ရာကထြက္လာတဲ့ျပာကိုေတာင္ ဓာတ္ေျမဩဇာ အေနနဲ႔ သံုးတာရွိပါတယ္။  အရာဝတၳဳတစ္ခုကိုသံုးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ထိ အလဟႆမျဖစ္ေအာင္သံုးတာကို mottainai စိတ္ဓာတ္လို႔ ေခၚေဝၚတာပါ။
          အဲဒီလို႐ိုးရာစိတ္ဓာတ္ဟာ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ခုထက္ထိ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေနတာပါ။  ဘယ္ေနရာမွာ ပိုလွ်ံစြမ္းအင္ရွိတယ္၊ ဘယ္လိုသံုးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ စုေဆာင္းျဖန္႔ေဝေပးဖို႔ လိုပါတယ္။  သတင္း အခ်က္အလက္ေတြျဖန္႔ေဝေပးေနတာက ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ် ေရးနဲ႔ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏို္င္ပါတယ္။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဘ႑ာေရးကိစၥေတြကို ကြ်မ္းက်င္ပါးနပ္စြာကိုင္တြယ္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။  လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရာမွာ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအခ်က္ (၃) ခုက သက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္ကိုဖန္တီးျခင္း
          အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္ကိုဖန္တီးျခင္းမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တၿပိဳင္တည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါတယ္။  ဥပမာအေနနဲ႔ ကားေတြကို မၾကာခဏ ဓာတ္ေငြ႔မျဖည့္ဘဲ ခရီးေဝးေမာင္းႏွင္ဖို႔ အင္အားျပည္လည္ျဖည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ ဘက္ထရီကို သံုးတဲ့ကားေတြ အသံုးျပဳလာတာက အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။  ဒါဟာ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ဖုန္းကိုအားသြင္းသလို႐ိုးရွင္းၿပီး လိုအပ္သေလာက္ ခရီးမိုင္အကြာအေဝးထိ ကားကိုေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။  လွ်ပ္စစ္ကားေတြဟာ အင္ဂ်င္စက္ရဲ႕ ဆူညံမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ကားေမာင္းရင္း သဘာဝအသံေတြကို နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။
          မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ်ပန္က သစ္သားအိမ္ေတြကို ႏွစ္ (၃ဝ) အတြင္း ျပန္ေဆာက္ဖို႔လိုေပမယ့္ ႏွစ္ (၂ဝဝ) ကေန ႏွစ္ (၃ဝဝ) အထိ ၾကာရွည္ခံတဲ့အိမ္ေတြေဆာက္ဖို႔  စိတ္ကူးႏိုင္ပါၿပီ။  ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့အိမ္ေတြက လံုၿခံဳမႈ ရွိေစမွာပါ။  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္မႈကို ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။
          သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစ တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

စမတ္က်တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္စနစ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
          လတ္တေလာ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့စနစ္က လွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြကေန ျဖန္႔ျဖဴးတာပါ။  စမတ္က်တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္စနစ္ (Smart Grid) ကေတာ့ နည္းပညာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာေတြအသံုးခ်ႏိုင္ ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ဆိုလိုတာပါ။  စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ အိမ္ေတြဟာ ဆိုလာျပား၊ ေလရဟတ္၊ ေလာင္စာဆဲလ္ေတြကေန သန္႔ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ပိုလွ်ံေနတဲ့စြမ္းအင္ေတြကို စြမ္းအင္ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ေနရာေတြကို ျပန္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါတယ္။  လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔ ကြန္ရက္ စနစ္ရွိမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  စြမ္းအင္ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ အထိထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္။  စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈပမာဏဘယ္ေလာက္အထိရွိမယ္၊ ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာကို စက္ကိရိယာေတြသံုးၿပီး တြက္ခ်က္ရမွာပါ။
          ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုဆိုေတာ့ လက္ရွိသံုးေနတဲ့ အရာရာတိုင္းမွာ စမတ္က်တဲ့လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္စနစ္ကို အစားထိုးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။  ဒီကြန္ရက္စနစ္ကို လူထုၾကား လက္ခံလာေအာင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးရမွာပါ။  စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ စနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြဆီ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ စမတ္က်တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္စနစ္မွာ "သန္႔ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္"ကိုပဲ အသံုးျပဳတယ္ဆိုတာပါပဲ။  ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာေတြဟာ ရွားပါးတဲ့ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြျဖစ္ၿပီး စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။  တျခားတစ္ဖက္က စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ သဘာဝအတိုင္းေတြ႔ရတဲ့စြမ္းအင္ေတြဟာ လူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
          ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာဟာ ကမၻာႀကီးအေနနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳလာရတဲ့သေဘာပါပဲ။  စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပါရာဒိုင္းဟာ အေရြ႕တစ္ခုဆီဦးတည္ေနတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။  အဆံုးမွာေတာ့ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ သက္ရွိေတြရဲ႕ ရာစုႏွစ္ဟာ အသစ္တစ္ဖန္စတင္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေတာ့မွာပါ။
          အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး စနစ္တပ္ဆင္ဖို႔ အိမ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြမွာ လုပ္ေဆာင္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။  လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စြမ္းအင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ပဋိပကၡနဲ႔ စစ္ပြဲေတြကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္အတြက္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္း
          ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စြမ္းအင္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ နည္းပညာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။  ေခတ္မီေရွ႕ ေျပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိဖို႔လည္း ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။  "အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္" ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ သေဘာသဘာဝကေတာ့ စနစ္ေတြေပါင္းစပ္ထားတဲ့ေဈးကြက္၊ အေရးပါတဲ့ပေရာဂ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ ရည္ရြယ္တာေတြကို ဟန္ခ်က္ညီဖန္တီးထားတာပါပဲ။  ဂ်ပန္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးကေဈးကြက္နဲ႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။
          "မူဝါဒလမ္းျပေျမပံု" ေရးဆြဲဖို႔ သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ သံုးသပ္ျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေန ပါတယ္။  ဂ်ပန္နဲ႔ ျပင္ပႏိုင္ငံေတြမွာရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ဗဟုသုတ၊ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္ဆီ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မွာပါ။  အစိုးရတစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္ဖန္တီးဖို႔ကေတာ့ အကန္႔အသတ္ေတြရွိပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေရာ၊ အစိုးရပိုင္းကပါ ပါဝင္တဲ့ ဖိုရမ္တစ္ခုကို ဂ်ပန္ကေရာ၊ တျခားႏိုင္ငံေတြကပါ ပူးေပါင္းက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ရတာပါ။  ဖိုရမ္ကေန ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈစနစ္၊ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ နည္းပညာနဲ႔ တျခားကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒီလိုက႑ေပါင္းစံုကို ကမၻာတစ္ဝွမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရင္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိမွာပါ။
          ဖိုရမ္ကေန အားလံုးပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ မတူညီ ကြဲျပားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသင့္သလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဖိုရမ္ကေန "အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္" ဖန္တီးေရးကို ေဆြးေႏြးတာဟာ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈပံုစံေဆြးေႏြးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  လူထုအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ္လို႔ သူတို႔ ယံုၾကည္တာတေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သဲလြန္စရွာေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
          ဖိုရမ္က်င္းပျခင္းနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ေဈးကြက္ဖန္တီး ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ "အတူတကြ" ပါတဲ့။  တိုသေလာက္ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သလို ဂ်ပန္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက လူထုနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ကကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။  ဒီ "ရည္မွန္းခ်က္" ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကမၻာႀကီးက စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။  ။ကိုးကား - The Japan Journal မွ Maeda Yasuhiro ၏ ''Green Market Economics'' ေဆာင္းပါး