Oct 25, 2015

ကမၻာ့သဘာဝသစ္ေတာႀကီးမ်ားမိႈင္း


"အတန္အသင့္က်ယ္ဝန္းေသာ သစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ရာ ရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုကို သစ္ေတာဟု (၉၉ ရာႏႈန္းက) ယူဆထားၾကသည္"

Photo - www.cifor.org
သစ္ေတာဆိုတာ ဘာလဲ
          လူအမ်ားစုႀကီးက ဧက (၂,ဝဝဝ) သို႔မဟုတ္ ဧက (၃,ဝဝဝ)ခန္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ သစ္ပင္မ်ား ထူထပ္ သိပ္သည္းစြာ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ေနသည္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ သစ္ေတာဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚေလ့ရွိၾကသည္။  တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အတန္အသင့္က်ယ္ဝန္းေသာ သစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ရာ ရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုကို သစ္ေတာဟု (၉၉ ရာႏႈန္းက) ယူဆထားၾကသည္။
          အမွန္ေတာ့ ဤသို႔မဟုတ္ေပ။
          သစ္ေတာႀကီး၊ သစ္ပင္ငယ္၊ ၿခံဳပုတ္၊ ႏြယ္ပင္၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲတိရစၦာန္မ်ား၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ တြားသြား တိရစၦာန္၊ ႏို႔တိုက္သတၲဝါ၊ ကပ္ပါးမိႈ၊ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း၊ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္း၊ လြင္ျပင္ အစရွိသည့္ ဓာတုစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သစ္၊ ေရာ္ဘာ၊ စကၠဴ၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္း အျမစ္မ်ား၊ ထုထည္ ႀကီးမားစြာရွိေသာ ရပ္ဝန္းတစ္ခုကိုသာလွ်င္ သစ္ေတာဟု သစ္ေတာေဂဟပတ္ဝန္းက်င္စနစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သစ္ေတာေတြ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ
          သစ္ပင္ေတြကို ကမၻာ့အဆုတ္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။         
          အဘယ္ေၾကာင့္နည္း
          သစ္ပင္တိုင္းသည္ ေလထုထဲတြင္ပါရွိေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကိုစုပ္ယူၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကို ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ေပးေလ့ရွိသည္။  အရြယ္ေရာက္ၿပီး သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ လူ (၁၈)ဦးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
          ကမၻာ့အပူပိုင္း မိုးသစ္ေတာျဖစ္သည့္ အမဇံု သစ္ေတာ အပါအဝင္ အာရွ၊ အာဖရိက သက္ရင့္ အပူပိုင္း မိုးသစ္ေတာမ်ား (Tropical rain Forest) တစ္စ၊ တစ္စ ျပဳန္းတီးကုန္ေသာအခါ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္အဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေလထုထဲသို႔ လြင့္ပ်ံတက္သြားေတာ့သည္။  ထိုဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုထည္ သိပ္သည္းစြာ ဖံုးလႊမ္းေသာအခါ ဖန္လံုအိမ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသလို အဆမတန္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔လာေတာ့သည္။  ဝင္႐ိုးစြမ္းေဒသမ်ားရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္က်ကာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာသည္။  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ေျမၿပိဳက်မႈ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။  
          သစ္ေတာမ်ားတည္ရွိျခင္းက ေရခမ္းေျခာက္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ေရ၏သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အရည္အေသြးကိုလည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။  သစ္ေတာမ်ား ဆုတ္ယုတ္သြားပါက ေရ၏အရည္အေသြးလည္း ဆုတ္ယုတ္သြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။
          ေဂဟစနစ္ (Ecosystem) ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ မွီတြယ္ေနၾကၿပီး တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၾကသည္။  သစ္ပင္တို႔၏ စိမ္းျမေသာအေရာင္က မ်က္စိပသာဒကို ၾကည္လင္ရွင္းသန္႔ေစၿပီး သာယာလွပေသာသဘာဝဝန္းက်င္ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။  သစ္ေတာထဲကို ဝင္ေရာက္လိုက္သည္ႏွင့္ လူတစ္ကိုယ္လံုး ေပါ့ပါးလက္ဆတ္ေစသည္မွာ အစိမ္းေရာင္ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ၾကြယ္ဝ ပ်ံႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
          အထူးျခားဆံုးႏွင့္ သာယာလွပဆံုးအျဖစ္ ကမၻာတစ္လႊား၌ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ သစ္ေတာႀကီးအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။

ဝိႈက္တ္ေမာင္းတိန္း အမ်ိဳးသားသစ္ေတာႀကီး
          အလွပဆံုးႏွင့္ ေလ့လာခ်င္စရာအေကာင္းဆံုး ဝိုက္တ္ေမာင္းတိန္း (Tshite Mountain) အမ်ိဳးသား သစ္ေတာႀကီးမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း တည္ရွိၿပီး ေတာင္ၾကားခ်ိဳင့္ဝွမ္းႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ထူထပ္သိပ္သည္းစြာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။
          ရွားပါးေသာ သစ္ပင္၊ ႏြယ္ပင္မ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ တိရစၦာန္မ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ အရြယ္အစား ႀကီးမားလွသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ သစ္ေတာႀကီးျဖစ္သည္။  ထူးျခားဆန္းၾကယ္ၿပီး ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက ေဒသခံမ်ား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ တစ္သက္မေမ့စရာ ႐ႈခင္းမ်ားဟု ခရီးသြားမ်ားက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

မတ္တြိန္းအမ်ိဳးသား သစ္ေတာႀကီး
          လွပဆန္းၾကယ္ေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနေသာ မတ္တြိန္းအမ်ိဳးသားသစ္ေတာႀကီးသည္ အေမရကန္ျပည္ေထာင္စု မစ္ဇူရီျပည္နယ္ထဲ၌ ရွိသည္။  ေအာ့ဇာတ္ခ္ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။
          ပန္းမ်ိဳးစံု၊ သစ္ပင္မ်ိဳးစံု၊ သစ္ခြအမ်ိဳးအမည္ေပါင္းစံု ရွိ႐ံုမက စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ လြင္ျပင္မ်ား အရြယ္အစားမ်ိဳးစံု ရွိသည္။  ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ခိုင္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။  
          သစ္ေတာအမည္ကို မစ္ဇူရီျပည္နယ္သား၊ မစၥစၥပီ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္ ဟာသစာေရးဆရာ  Mark Twain    အမည္ကို ယူၿပီး မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  မတ္တြိန္းမွာ အေမရိကန္သမိုင္း အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ခ်န္လွပ္ထား၍မရေသာ တြမ္ေဆာယား၏ စြန္႔စားခန္းမ်ား (The Adventures of Tom Sawyer)  ဂႏၱဝင္ဝတၳဳႀကီး၏ ဖန္တီးရွင္ျဖစ္သည္။
         
ရက္ဒ္ဝုဒ္သစ္ေတာႀကီး
          ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုး သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိရာ သစ္ေတာမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ သည္။  အျမင့္ေပ (၃ဝဝ)ေက်ာ္၊ လံုးပတ္ (၂၆)ေပရွိ သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အမ်ားဆံုးရွိရာ သစ္ေတာ ႀကီးျဖစ္သည္။  အပင္သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂,ဝဝဝ)ေက်ာ္အထိ ရွိၾကသည္။
          အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၌ရွိၿပီး အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ (Gaint Redwoosd Forest) ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။  အႀကီးမားဆံုး သစ္ပင္ႀကီးမွာ နီညိဳေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အေခါက္မွာ (၁၁)လက္မခန္႔အထိ ထူသည္။
         
ကေလာက္ဒ္သစ္ေတာမ်ား
          ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားကို စု႐ံုး၍ ကေလာက္ဒ္သစ္ေတာမ်ား (Cloud Forests) ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။  မိုးသားတိမ္ တိုက္ထဲေရာက္လုမတတ္ျမင့္မားေသာ ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  အာရွေဒသႏွင့္ အေမရိကန္ အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိသည္။  ဇီဝမ်ိဳးကြဲအမ်ားဆံုးေတြ႔ႏိုင္သည္။  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျမဴႏွင္းမ်ား ေဝဆိုင္းေနတတ္သည္။
          ကေလာက္ဒ္သစ္ေတာတည္ရွိရာ အနီးပတ္ဝန္း က်င္ေဒသတို႔၏ ေရအရင္းအျမစ္ (၄ဝ)ရာႏႈန္းကို ဤ သစ္ေတာႀကီးမ်ားမွရရွိသည္။  ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဆံုးေဒသမ်ားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလွသည္။
          ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံတြင္ ကေလာက္ဒ္သစ္ေတာမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။  အနီေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အၿမီးရွည္ငွက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္။  ယခုအခါ ထင္းမီးေလာင္စာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား အစိုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။  သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္၏ သေကၤတ အၿမီးရွည္ ငွက္မ်ား မ်ိဳးမသုဥ္းေစေရးကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရွားဝုဒ္သစ္ေတာႀကီး
          အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပင္လယ္သစ္ေတာႀကီး ျဖစ္သည္မွာ ေနာ့တင္းဂမ္႐ိႈင္းယားျပည္နယ္ရွိ ရွားဝုဒ္ သစ္ေတာႀကီး (Sherwood Forest) သမိုင္းဝင္ အဂၤလန္ ႐ိုးရာပံုျပင္ထဲမွ လူစြမ္းေကာင္း ေရာ္ဗင္ဟုဒ္ ခိုလံႈေနထိုင္ က်က္စားရာအျဖစ္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားက သိမွတ္ထား ၾကၿပီး ေက်ာ္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။
          ယေန႔အထိ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲျဖစ္သည့္ ရွားဝုဒ္ သစ္ေတာႀကီးသည္ ယခင္ သစ္ေတာႀကီး၏ ၾကြင္းက်န္ ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဘီအီးစီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေရာ္ဗင္ဟုဒ္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ ျပသေပးျခင္း ေရာ္ဗင္ဟုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမ်ား ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးလာၾကျခင္းေၾကာင့္ လူေတြ၏ အေမ့ခံ ရွားဝုဒ္သစ္ေတာႀကီး တစ္ရွိန္ထိုး ေက်ာ္ၾကားလာျပန္ကာ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ (၂)သန္းခန္႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေနၾကသည္။  
          ရွားဝုဒ္သစ္ေတာႀကီးမွာ ၄၂၃ ဟတ္တာ (၁.၆၃) စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းေလသည္။

အင္လဲန္ဒ္မုတ္သုန္သစ္ေတာႀကီး
          ကုန္းတြင္းပိုင္း အလယ္အလတ္အရြယ္အစားရွိေသာ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို ေခၚတြင္ျခင္းျဖစ္သည္။  ကမၻာ့သား႐ိုင္းတိရစၦာန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည္။  အင္လဲန္ဒ္ မိုးသစ္ေတာေခၚ မုတ္သုန္သစ္ေတာႀကီး (Island Rain Forest) တစ္ခုမွာ ပရင့္ေဂ်ာ့စ္ၿမိဳ႕အနီးရွိၿပီး မိုင္ေပါင္း (၆ဝ)ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည္။  ထိုသစ္ေတာႀကီးအတြင္း၌ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး အပင္ႀကီးမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ သတၲဝါမ်ား အၾကြယ္ဝဆံုး ေတြ႔ႏိုင္သည္။  
          ေဒသတြင္းလူတို႔၏ ဖ်က္ဆီးျခင္း လံုးဝမခံရေသးေသာ ရွားပါးသစ္ပင္ႀကီးျဖစ္သည္။  ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ သက္တမ္းရွိေသာ ရက္ဒ္ဆီဒါ (Red Cedar) ထင္း႐ွဴးပင္မ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၾကေလသည္။

ဂရိတ္ဘဲရ္မုတ္သံုသစ္ေတာႀကီး
          လူတို႔၏ ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးျခင္း လံုးဝမခံရဖူး ေသးသည့္ ရွားပါးသစ္ေတာမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး သစ္ေတာႀကီးျဖစ္သည္။  (Great Bear Rain Forest) မွာ ကေနဒါ အေအးပိုင္းဇုန္ မုတ္သုန္သစ္ေတာႀကီးျဖစ္သည္။  ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာ ကမ္း႐ိုးတန္း မန္ကူးမားကြ်န္း ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ အလာစကား အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အၾကား၌ရွိသည္။  ဝက္ဝံညိဳမ်ား၊ က်ားသစ္မ်ား၊ မိေက်ာင္းမ်ား၊ ႀကံ့မ်ား၊ ဝက္ဝံနက္မ်ားအပါအဝင္ သား႐ိုင္းတိရစၦာန္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ က်က္စားၾကသည္။  ေပ (၃ဝဝ)ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆစ္ကာစပ႐ူး (Red Cedar) ထင္း႐ွဴးပင္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။
          အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၂ဝဝçဝဝ) ေက်ာ္ရွိေသာ ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး သစ္ေတာႀကီးမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ ည္။
          ယခုအခါ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးရန္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသည္။  သို႔ေသာ္ သစ္ေတာမ်ား အနီးဝန္းက်င္မွ ေဒသခံမ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈက ပို၍ အေရးပါေလသည္။  သစ္ေတာအတြင္းမွ သက္ရင့္သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ တရားဝင္ သစ္ခုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔က သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေစၿပီး ေတာင္ကတံုးမ်ား၊ သဲကႏၱာရမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေတာ့သည္။  သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္း အျမစ္မ်ားအေပၚ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကလည္း အေရးပါေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားတည္ရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံေတြခ်ည္းပင္။

          ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရျဖစ္ေလေတာ့ ထင္ရာစိုင္းခြင့္ မရွိျခင္းကလည္း သစ္ေတာမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ပိုမိုသက္တမ္းရွည္စြာ လွပေနေစျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။