Oct 25, 2015

ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေရကာတာမ်ား


 ေစာမိုးျမင့္
ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ေရကာတာေပါင္းမ်ားစြာဟာ ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစုစုေပါင္းရဲ႕ (၁/၆) ကို ထုတ္လုပ္ေပးသလို ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ သီးပင္စားပင္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္းရဲ႕ (၁/၇) ကို ေရျဖည့္တင္းေပးပါတယ္။  
ဒါေပမဲ့ ဒီေရကာတာစုစုေပါင္းရဲ႕ ေရေလွာင္ တမံ (Reservoir) ေတြထဲမွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ေရဧရိယာဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အက်ယ္အဝန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေရလႊမ္းမိုးခံရလို႔ မိမိတို႔ေဒသကို စြန္႔ခြာရတဲ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူဦးေရဟာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံစာ လူဦးေရ (၈၂) သန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ေရေပးေဝျခင္း၊ လူသားမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားထုတ္လုပ္ ေပးျခင္းစတဲ့ ဂုဏ္က်က္သေရရွိျခင္းနဲ႔အတူ လူသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း၊ ေတာေတာင္မ်ား ပ်က္သုဥ္းျခင္း၊ ေရအရည္အေသြး ဂုဏ္သတၲိမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ ျမစ္ေျခေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေျမအရည္ အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ ေရေန သတၲဝါ မ်ားရဲ႕ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစျခင္းစတဲ့ ဒုကၡေဝဒနာမ်ား ဒြန္တြဲေနတဲ့ ကမၻာ ေပၚရွိ ေရကာတာႀကီးငယ္ ေပါင္း (၅၇,ဝဝဝ)ထဲက ကမၻာ့ေျမ မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ လူသားမ်ားရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈေတြကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ေရကာတာမ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
         
(၁) နတ္ဘံုနတ္နန္းၿမိဳ႕ကို ေမြးဖြားေပးေသာ ံသသလနမ ေရကာတာ
          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေရာ့ကီးေတာင္တန္းမွာ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး အေမရိကန္ျပည္နယ္ေပါင္း (၇) ျပည္နယ္နဲ႔ မက္ဆီကိုႏိုင္ငံျပည္နယ္ေပါင္း (၂) ျပည္နယ္ကို ျဖတ္စီးၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားပင္လယ္ေအာ္ထဲ စီးဝင္တဲ့ ေကာ္လိုရာဒို (ဃသူသမသိသ) ျမစ္ဟာ အလ်ား (၁,၄၅ဝ) မိုင္ ရွည္လ်ားၿပီး ပ်မ္းမွ်ေရစီးႏႈန္း၊ ၅ဝဝ ကုဗမီတာ/ စကၠန္႔ရွိပါတယ္။  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူဖို႔ နီဗာဒါျပည္နယ္ မွာ အလ်ား (၁၂၄၄) ေပ၊ အျမင့္ (၇၁၆) ေပရွိတဲ့ Hoover ေရကာတာကို (၁၉၃ဝ) ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး (၁၉၃၆) ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။  ပူျပင္းတဲ့ေဒသမွာ တည္ေဆာက္ ရတာျဖစ္လို႔ ေဒသခံလူနီ (Red Indian) မ်ားအပါအဝင္ လုပ္သားေပါင္း (၁ဝ၇) ဦး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဒီေရကာတာဟာ ေရေလွာင္ကန္ အလ်ား (၁၄ဝ) မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္ ဆံုးေနရာမွာ (၂၉) မိုင္က်ယ္ဝန္းပါတယ္။  ေရေလွာင္ ဧရိယာ (၂၁၅ဝ) စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ကန္ေရ ပမာဏ (၄၄.၄) ကုဗမိုင္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တန္ေပါင္း ဘီလ်ံ (၂ဝဝ)  ရွိပါတယ္။  ယေန႔ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေရကာတာျဖစ္တဲ့ မဟာေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး (၃) ခု  (Three gorges dam) ထက္ ေရေလွာင္ပမာဏ (၄) ဆႀကီးပါတယ္။  ဒီေရကာတာႀကီးေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ (၂၄၇) စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ (Lake Mead)  ေရကန္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဒီေရကန္ႀကီးထဲမွာ ကြ်န္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔အတူ ဆာဒင္းငါးမ်ား၊ မိေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရျမင္းမ်ား ေမြးျမဴထားလို႔ ကမၻာ့ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္အပန္းေျဖတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။  Hoover dam ကို ေဆာက္လုပ္စဥ္က အလုပ္သမားေပါင္း (၂၁ဝဝဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၾကၿပီး ဒီလုပ္သားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ လုပ္သားၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ အခုဆိုရင္ ကမၻာအရပ္ရပ္က လာေရာက္အပန္းေျဖ၊ ေလာင္းကစားလုပ္ၾကတဲ့ Las Vegas ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ စည္ကားလို႔ေနပါေတာ့တယ္။  ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ (၂) သန္းဟာ ဒီ Hoover ေရကာတာကို ေလွစီး၊ ငါးမွ်ား၊ အပန္းေျဖဖို႔ လာေရာက္ၾကပါတယ္။
            ေရကာတာႀကီးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ေဒသက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို တိုးတက္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ ခဲ့ေပမယ့္ ေရကာတာရဲ႕ေအာက္ဘက္ (ျမစ္ေၾကေဒသ) က ေပါၾကြယ္ဝခဲ့တဲ့ ငါးသယံဇာတေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ပါတယ္။  ရာသီဥတုမမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ေရကာတာအတြင္း ေရဝင္ေရာက္မႈ မမွန္ကန္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမတည္ၿငိမ္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

(၂) အာဖရိကေတာင္ပိုင္းရဲ႕ ဆင္းရဲမႈကို ရပ္တန္႔ေစေသာ Kariba ေရကာတာ
          ဇမ္ဘီယာေၾကးနီသတၲဳသိုက္ေတြကို တူးေဖာ္ဖို႔ ကမၻာ့ေခ်းေငြနဲ႔ ဇမ္ဘီဇီ (Zambezi) ျမစ္ေပၚမွာ (၁၉၅ဝ) ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Kariba ေရကာတာဟာ ေပ (၁,၉ဝဝ) ရွည္လ်ားၿပီး (၄၂ဝ) ေပ ျမင့္ပါတယ္။  လုပ္သား ေပါင္း (၁ဝ,ဝဝဝ) နဲ႔ (၉) ႏွစ္ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီး လုပ္သားေပါင္း (၃ဝဝ) ေသေၾကခဲ့ရပါတယ္။  ေရေလွာင္ ပမာဏ (၁၈၅) ကုဗကီလိုမီတာကို သိုေလွာင္တဲ့ကာလမွာ ရစ္ခ်္တာစေကး (၅) ထက္ျမင့္တဲ့ ငလ်င္ေပါင္း (၂ဝ) ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။  ထြက္ရွိလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား (၁,၇၂၆) မဂၢါဝပ္ကို ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံနဲ႔ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတို႔က ခြဲေဝယူၿပီး ေၾကးနီထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးစြဲခဲ့လို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ခဲ့ၾကတာမို႔ "ရဲရင့္တဲ့ ကမၻာသစ္" လို႔ ေခၚဆိုၾကေပမယ့္ ေရကာတာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရတဲ့ Tonga လူမ်ိဳးေပါင္း (၅၇,ဝဝဝ) ေက်ာ္ဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆင္းရဲတြင္းက မလြတ္ၾက ေသးပါဘူး။  ေရျမဳပ္ဧရိယာက သားရဲတိရစၦာန္ေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ေက်ာ္ကို ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရပါတယ္။  (၂ဝ၁ဝ)   မတ္လ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရကာ တာ ေရေတြကို ဖြင့္ခ်လိုက္ရလို႔ ေရကာတာေအာက္မွာ ရွိတဲ့ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံေရေဘးႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။  (၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္ ဦးပိုင္းမွာ ေရကာတာရဲ႕ ေအာက္ေျခပိုင္းကို စစ္ေဆး တဲ့အခါ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈမရွိတာကိုေတြ႔ရလို႔ ေရကာတာ ေအာက္ပိုင္းက လူေပါင္း (၁၃ဝ,ဝဝဝ) ကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရ ပါတယ္။  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းမႈမမွန္တာေတြ၊ ငလ်င္အႏၱရာယ္အခ်ိန္မေရြးက်ေရာက္လာႏိုင္ တာမို႔ ေရကာတာေအာက္ပိုင္းက လူသားေပါင္း (၃) သန္း ခြဲဟာ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေခတ္သစ္အိႏၵိယရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း Bhakra ေရကာတာ
          အိႏၵိယႏိုင္ငံ Himachal ျပည္နယ္နဲ႔ ပန္ဂ်ပ္ ျပည္နယ္ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ Sutle ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္ထား တဲ့ Bhakra ေရကာတာဟာ အရွည္ (၁,၇ဝဝ) ေပ၊ အျမင့္ (၇၄၁) ေပ၊ ေရေလွာင္ဧရိယာ (၁၆၈) စတုရန္းကီလိုမီတာ။  ေရေလွာင္ပမာဏ (၉.၃) ကုဗကီလိုမီတာရွိပါတယ္။  ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔၊ လယ္ယာေတြေရေပးေဝဖို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁၃၂၅) မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူးလက္ထက္ (၁၉၅၅) ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လူသားမ်ားရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ အက်ိဳးျပဳဖို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တာမို႔  ဘုရားေက်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ ဗလီကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္ရာဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူးက ေခၚဆိုသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။  ေန႐ူးေနာက္ ဆက္ခံတဲ့ အစိုးရမ်ားရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေရကာတာေအာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ဆည္ေျမာင္းေရေပးေဝမႈ မမွန္ကန္တာေတြ၊ ေျမဩဇာျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ႏႈန္း ေျမပို႔ခ်မႈ ေလ်ာ့နည္းလာတာေတြနဲ႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာတာေတြ ႀကံဳေတြ႔လာရပါတယ္။

(၄)  Rio Negro ၏ သခ်ႋဳင္း (Chixoy ေရကာတာ)
          ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၄၄) သန္း ကုန္က်ခဲ့တဲ့ ဂြာတီမာလာ (Guatemala) ႏိုင္ငံ Chixoy ေရကာတာဟာ (၁၉၈၃) ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁၅%) ကို ထုတ္လုပ္ေပးထား ပါတယ္။ း အလ်ား (၂ဝဝ) မီတာ၊ အျမင့္ (၉ဝ) မီတာရွိၿပီး ေရေလွာင္ဧရိယာ (၁၄ဝ,ဝဝဝ) ဟက္တာ၊ ေရေလွာင္ပမာဏ သန္းေပါင္း (၄၆ဝ) ကုဗမီတာရွိၿပီး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေပါင္း (၃,ဝဝဝ) ေက်ာ္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။  ေရကာတာတည္ေဆာက္တဲ့ကာလမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရနဲ႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ Maya Achi လူမ်ိဳး၊ ကေလး၊ မိန္းမ၊ ေယာက်ာ္းေပါင္း (၄ဝဝ) ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရလို႔  Rio Negro ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းလို႔ ေခၚဆိုသမုတ္ၾကပါတယ္။  ေနာင္ တက္လာတဲ့အစိုးရရဲ႕ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕/ ေသဆံုးသြားတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၄) သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေဒသမ်ိဳးသစ္ပင္ေတြနဲ႔ သစ္ေတာေတြျပန္လည္ထူေထာင္ေပးတာေတြ၊ ေနအိမ္ေတြ ျပန္ေဆာက္လုပ္ေပးတာေတြ၊ ေရနဲ႔ မိလႅာစနစ္ေတြ တည္ေဆာက္ေပးတာေတြ၊ ေရအရည္အေသြးအာမခံခ်က္နဲ႔ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေပးတာေတြကို (၂ဝ၁၄) ႏွစ္ဦးပိုင္းကစၿပီး လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

(၅) ေသမင္းျဖစ္သြားေသာ  Banqiao ေရကာတာ
          စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေရကာ တာေတြ၊ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ ပံုမွန္မလုပ္တဲ့ေရကာတာေတြဟာ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေရသိုေလွာင္အားရဲ႕ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ၿပိဳပ်က္တတ္ပါတယ္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက (၁၉၇၅) ခုႏွစ္မွာ ၿပိဳပ်က္ခဲ့တဲ့ Banqiao ေရကာတာႀကီး ေၾကာင့္ လူသား(၁၇၁,ဝဝဝ)ေက်ာ္ ေသေၾကခဲ့ၿပီး၊ အေဆာက္ အဦေပါင္း (၅,၉၆ဝ,ဝဝဝ) ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။  လူသားေပါင္း (၁) သန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဒီေရကာတာဟာ (၁၉၄၉) ခုႏွစ္နဲ႔ (၁၉၅၁) ခုႏွစ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ Huai ျမစ္ေရႀကီးမႈကို ကာကြယ္ ဖို႔ ဆိုဗီယက္႐ုရွအကူအညီနဲ႔  Ru ျမစ္ေပၚမွာ (၁၉၅၁) ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။  ဇလေဗဒအခ်က္ အလက္ေတြ မျပည့္စံုတာရယ္၊ (၁၉၄၉)ခုနဲ႔ (၁၉၅၁) ခု ေရႀကီးခဲ့မႈကိုေလ့လာၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္တဲ့ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနကို တြက္ဆၿပီး ဇလေဗဒပညာရွင္ Mr. Chen Xing  က ေရထြက္ေပါက္ (၁၂) ခု ထားဖို႔ အႀကံျပဳခဲ့တာကို ႐ုရွားပညာရွင္ေတြက (၅) ခုသာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။  Mr. Chen Xing  ကိုုယ္တိုင္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရ ပါတယ္။  (၁၉၅၄) ခုႏွစ္မွာ Huai  ျမစ္ေရ တစ္ခါျပန္ႀကီးလာတာမို႔  ေရကာတာအျမင့္ကို မူလ (၂၄.၅) မီတာထက္ (၃) မီတာ တိုးေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။  (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္ကို  jina တိုင္ဖြန္း ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။  တိုင္ဖြန္း ဝင္ေရာက္မယ့္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လြတ္ကင္းတယ္လို႔ တ႐ုတ္ မိုးေလဝသက ခန္႔မွန္းခ်က္ လြဲမွားခဲ့ပါတယ္။  တစ္ႏွစ္လံုး ရြာသြန္းရမည့္မိုးေရခ်ိန္ကိုလည္း (၃) ရက္အတြင္း ရြာ သြန္းခဲ့လို႔ Banqiao အထက္မွာ ရွိတဲ့ Shimanatan ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ၿပီး (၁ဝ၆၇) ဘီလ်ံကုဗမီတာရွိတဲ့  ေရလံုးႀကီးဟာ (၅)နာရီခြဲအတြင္း Banqiao ေရကာတာဆီ ေရာက္လာပါတယ္။  ေရကာတာမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေရထုတ္ေပါက္ (၅)ခုက ႏုန္းေတြပိတ္ေနလို႔ အခ်ိဳ႕ ေရ တံခါးေတြ ဖြင့္မရျဖစ္၊ ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ၿပီး  Banqiao ေရကာတာဟာ ေရထု ၇၈ဝဝဝ ကုဗမီတာ/စကၠန္႔ ႏႈန္းနဲ႔ အထက္က Shimatan ေရကာတာက ေရနဲ႔ေပါင္းၿပီး စုစုေပါင္း (၁၅.၇) ဘီလ်ံ ကုဗမီတာ/စကၠန္႔ႏႈန္း စီးဆင္း လာပါတယ္။  ေရကာတာ (၂) ခုေပါင္းစီးဆင္းတဲ့ေရထုဟာ (၆) နာရီ အတြင္း သန္းေပါင္း (၇ဝဝ) ကုဗမီတာရွိပါတယ္။  (၁ဝ) ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိတဲ့ လိႈင္းလံုးေတြဟာ (၇) မီတာအျမင့္၊ တစ္နာရီကို (၅ဝ) ကီလိုမီတာႏႈန္းနဲ႔ စီးဆင္း သြားတာ အရွည္ (၅၅) ကီလိုမီတာ၊ အက်ယ္ (၁၅) ကီလိုမီတာ ေျမျပင္ကို တိုက္စားသြားပါတယ္။  စတုရန္း မိုင္ေပါင္း(၄၆ဝဝ)က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေရပင္လယ္ေၾကာင့္ ေသာင္းဂဏန္း ရွိတဲ့ စစ္သည္ေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း လူသားေပါင္း (၁၇၁,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ေသေၾကခဲ့ရပါတယ္။
          (၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ (ွငခ့ေကည) ငလ်င္ ဟာ အသစ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဇငညစငညါက ေရကာတာ ရဲ႕ ေရဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ မ်ားရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း (၁၉၅ဝ) ခုႏွစ္က (၁၉၇ဝ) ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေရကာတာေပါင္း (၈၇ဝဝဝ) ေက်ာ္ထဲက ေရသိုေလွာင္ ပမာဏ (တစ္ေသာင္း) ကုဗမီတာကေန (ကုဗမီတာတစ္သိန္း) ထဲရွိတဲ့ ေရကာတာေတြကို (၃) ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ေရသိုေလွာင္ပမာဏ ကုဗမီတာ (၁) သိန္း အထက္ ေရကာတာေတြကို (၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္အၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖို႔ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။  ၿပိဳက်သြားတဲ့ Banquia ေရကာတာကိုလည္း အရွည္ (၁၂၂ဝဝ) ေပ၊ အျမင့္ (၁၆၆) ေပ၊ ေရေဝေရလဲ (၂၉၇) စတုရန္းမိုင္၊ ေရေလွာင္ပမာဏသန္းေပါင္း (၆၇၅) ကုဗမီတာ (၁၇၈ ဘီလ်ံဂါလံ) ျပန္ျပင္ေဆာက္ၿပီး ေရထြက္ႏႈန္း တစ္စကၠန္႔ကို (၁၅ဝဝဝ) ကုဗမီတာ၊ (တစ္စကၠန္႔ကို ၃.၉၆ ဂါလံသန္းေပါင္း) လႊတ္ႏိုင္တဲ့ ေရထြက္ေပါက္ေတြကို ျပန္ျပင္ေဆာက္ထား ပါတယ္။

(၆) အဂတိလိုက္စားမႈရဲ႕ ျပတိုက္ျဖစ္ေသာ Yacyreta ေရကာတာ
          ႀကီးမားတဲ့ေရကာတာမ်ားဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ကို လိုလိုလားလားေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ (ႏွစ္သက္တဲ့) ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးစီးမႈ၊ မူလခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။
          အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံနဲ႔ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံ နယ္ျခားျမစ္ အေနနဲ႔ စီးဆင္းေနတဲ့ Parana ျမစ္ေပၚမွာ (၁၉၈၃) ခုႏွစ္ က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Yacyreta ေရကာတာဟာ မူလကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ (၅.၆) သန္း ခန္႔မွန္းခဲ့ေပမယ့္ လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္ ၿပီးစီးတဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ဟာ ေဒၚလာ (၁၅) သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့လို႔ အာဂ်င္တီးနားသမၼတတစ္ဦးက ဒီေရကာတာႀကီးကို အဂတိလိုက္စားမႈရဲ႕ျပတိုက္လို႔ ေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။  မူလေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၂၁) မီတာ ျမင့္တဲ့ ေရေလွာင္ပမာဏဟာ (၁၆,ဝဝဝ) စတုရန္းကီလို မီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ကြ်န္းေပါင္း (၃ဝဝ) နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့အျပင္ လူသားေပါင္း (၄ဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္၊ တိရစၦာန္မ်ိဳးေပါင္း (၁၁ဝ)၊ ေကာင္ေရ (၁၁,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္။  (၁၅၅) မဂၢါဝပ္ ဂ်င္နေရတာ (၂ဝ) လံုး တပ္ဆင္ထားေပမယ့္လည္း ေရသိုေလွာင္ႏိုင္မႈဟာ ေရေလွာင္တမံရဲ႕ မူလ ခန္႔မွန္းေျခထက္ (၇) မီတာ ေရေလ်ာ့နည္းေနတာမို႔ မူလ ခန္႔မွန္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရဲ႕ (၆ဝ%) သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။  ေရကာတာအတြင္း ေရျမင့္လာလို႔ ယခင္ ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ ကုန္းေျမေတြဟာ ေရေအာက္ေရာက္သြားလို႔ ဓာတုေဗဒျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ေရထဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါဝင္မႈဟာ ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။  အလားတူ ေရေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေတြ ခံစားလာၾကရပါတယ္။  သစ္ေတာျပဳန္းတီးသြားလို႔ ကြ်ဲႏြားေတြအတြက္ စားက်က္ရွားပါးလာပါတယ္။
          ဒီေရကာတာႀကီးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ (၁၂) ေပ ေရစူးရွိတဲ့ သေဘၤာေတြ ျဖတ္သန္းလို႔မရေအာင္ (၂၇ဝ) မီတာအက်ယ္နဲ႔ (၅) မီတာနက္တဲ့ ေရလံုတဲ့ တံခါးနဲ႔ ငါးမ်ားစုန္တက္ႏိုင္ဖို႔ ငါးေလွကား (fish lader) ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားတာပါပဲ။  ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားႏိုင္ဖို႔ (၅၈ဝဝဝ) ဟက္တာက်ယ္ဝန္းတဲ့ ေဘးမဲ့ေတာကို သတ္မွတ္စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး အပန္းေျဖခရီးသည္ေတြ လာေရာက္အပန္းေျဖဖို႔ အပန္းေျဖစခန္းေတြ၊ ေခတ္မီဟိုတယ္ေတြ တည္ေဆာက္ထားေပးပါတယ္။

(၇) အေရွ႕ဥေရာပလူထုကို ႏိုးၾကားေစေသာ Nagymaros  ေရကာတာ
          ေရႀကီးေရလွ်ံမႈထိန္းဖို႔၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ ိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့စြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူဖို႔ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်က္ကိုစလိုေဗးဘီးယားႏိုင္ငံ တို႔ဟာ Danu ျမစ္ေပၚမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ (၁၉၇၇) ခုႏွစ္မွာ Butapest Treaty စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။  စာခ်ဳပ္အရ (၂) ႏိုင္ငံပိုင္နက္ထဲက Danu ျမစ္ကို ေရလႊဲ တူးေျမာင္းေဖာက္ၿပီး အေပၚပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၇၂ဝ) မဂၢါဝပ္၊ တူးေျမာင္းေအာက္ဘက္မွာ (၁၅၈) မဂၢါဝပ္ထုတ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံက ႏိုးၾကားတဲ့ Danu ျမစ္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Danu Circle) (၁၉၈၄) ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ကန္႔ကြက္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေခတၲရပ္ခဲ့ ရပါတယ္။  ဒီအဖြဲ႕က နာမည္ႀကီးလာၿပီး ''Right Livelihood Award" နဲ႔  ''Godlman Environmental Prize for protection Danu''    ဆုေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။  (၁၉၉၃) ခုႏွစ္မွာ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံၿပိဳကြဲသြားၿပီး ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စလိုဗက္ႏိုင္ငံက ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ (၁၉၉၆) ၿပီးစီးၿပီး ေရေလွာင္ပမာဏ (၄ဝ) စတုရန္းကီလို မီတာရွိတဲ့ Cunovo ေရကာတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္မႈ (၂၄) မဂၢါဝပ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ (၂၆၅ဝ) ဂီဂါဝပ္နာရီ/ ႏွစ္ထုတ္ ႏိုင္တဲ့ Goboikov Dam ေရတံခါး (၂) ခုပါဝင္တဲ့သေဘၤာ မ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္တဲ့ ေရလက္ၾကားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ (၂ဝ) အတြင္း သေဘၤာေပါင္း (၃) သိန္း၊ ခရီးသည္ေပါင္း (၅) သန္း ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၈) ကမၻာ့ဘဏ္ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရေသာ Sarder Sarovar ေရကာတာ
          အိႏၵိယႏိုင္ငံ   Navagam ျမစ္ေပၚမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ လယ္ယာေျမ (၆,၉ဝဝ) စတုရန္းမိုင္ကို ေရေပးေဝဖို႔ ေက်းရြာေပါင္း (၂၁ဝ) က လူဦးေရ (၄) သိန္းေက်ာ္နဲ႔ လယ္ယာ (၇၄,ဝဝဝ) ဧက ေရလႊမ္းမိုးဒဏ္ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁,၄၅ဝ) မဂၢါဝပ္ထုတ္ဖို႔ Saradar Sarovar ေရကာတာစီမံကိန္းကို (၁၉၈၇) ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။  ေရကာတာအလ်ား (၁၉၇ဝ) ေပရွိၿပီး အျမင့္ (၅၃၅) ေပ ရွိတဲ့ ဒီေရကာတာဟာ ေရေဝေရလဲဧရိယာ (၃၄,ဝဝဝ) စတုရန္းမိုင္၊ ေရေလွာင္ ပမာဏ သန္းေပါင္း (၉,၅ဝဝ) ကုဗမီတာရွိတာမို႔ သစ္ေတာ ဧရိယာ (၁၄,ဝဝဝ) ဟက္တာ နစ္ၿမဳပ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားေပါင္း (၂) သိန္းခြဲေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးၾကရပါတယ္။  အစိုးရေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္နဲ႔ နစ္နာေၾကးေတြကို မေက်နပ္တဲ့ ''Medha Patkar" ဦးေဆာင္တဲ့ ''Sowe Narmada" ဦးေဆာင္တဲ့ ''Snow Narmada movement" အဖြဲ႕ဟာ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လာၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့    Narmada Diary (1995) -    Drowned our (2010)  ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ထုတ္လႊင့္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ ၾကလို႔ ''Right Livehood Award" ဆုကို (၁၉၉၁) ခုႏွစ္မွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရတဲ့ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အစိုးရရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သံသယရွိလို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ပံ့မႈအရပ္ရပ္ကို (၁၉၉၄) ခုႏွစ္မွာ ရပ္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။  အိႏၵိယအစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ေငြနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး (၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။  ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဒီ Sardar sarovar ေရကာတာေၾကာင့္ လူသန္း (၂ဝ) ေက်ာ္ဟာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေနၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြေၾကာင့္ လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာလည္း လူ (၁) သန္းေက်ာ္ဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)